วิธีเล่นแบบใหม่

 

เริ่มต้นเกม: ได้สามขุนพลคอยช่วยรบ

LV15 เริ่มต่อสู้ตำหนักมังกรได้

Lv20 เข้าร่วมกิจกรรม ง้อก๊กปล้นเจ้าสาวได้

LV24 ได้รับสัตว์ขี่ สามารถอัพเกรดเพื่อเปลี่ยนร่างได้

LV 30 เริ่มต้นกิจกรรม สงครามกองกำลังและ แทรกซึมหนานหนาน

Lv40 เริ่มต้นสงครามต้นแบบและ สามารถใช้ฟังก์ชั่นกลยุทธ์รบ (new!)

คลิกดู:   http://de2.webgame.in.th/2013/notice_0718/362.html#ontop

LV 50 สามารถใช้ฟังก์ชั่นผนึกจิตและกิจกรรมหนึ่งบุรุษผ่านด่านชั้นสาม ด่านอวิ้หมิน